วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หลังคาบ้าน : หลังคาเพิงหมาแหงน (lean to)

หลังคาเพิงหมาแหงน (lean to) คือ หลังคาที่ประุยุกต์มาสจากหลังคาทรงแบนค่ะ โดยจะยกด้านหนึ่งของหลังคาให้สูงกว่าอีกด้านหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความลาดชันเหมาะสำหรับการระบายน้ำฝน


หลังคาเพิงหมาแหงน นั้นเหมาะสำหรับบ้านหลังเล็ก ๆ ค่ะ เนื่องจากก่อสร้างได้ง่าย ประหยัด ใช้เวลาในการสร้างไม่นาน สามารถประยุกต์ใช้กับอาคารได้หลายหลาก เช่น อาคารที่พักผู้โดยสาร ออฟฟิศขนาดเล็ก แม้แต่อาคารหลังโต ๆ ในปัจจุบันนี้ก็สามารถเลือกใช้หลังคาทรงนี้ได้ โดยการสร้างเป็นแบบเพิงหมาแหงนสลับไปมา ก็จะทำให้ตัวอาคารดูสวยแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งน่ะนะคะภาพประกอบจาก build.com.au