วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผนังบ้าน : ผนังอิฐโชว์แนว,ผนังอิฐฉาบปูนผนังบ้าน นั้นคือส่วนหนึ่งของโครงสร้างบ้านที่ทำหน้าที่ปกป้องบ้านจากสภาพอากาศต่าง ๆ รวมทั้งแบ่งพื้นที่การใช้สอยภายในบ้านให้เป็นสัดส่วนค่ะ เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนอน ห้องนั่งเล่น เป็นต้น ผนังบ้านสามารถทำได้จากวัสดุหลากหลายประเภท เช่น ไม้ ปูน

นอกจากผนังบ้านจะทำหน้าที่อย่างที่ได้กล่าวแล้วด้านบน ผนังยังทำหน้าที่เป็นโครงสร้างที่รับน้ำหนักอีกด้วย โดยเราสามารถแบ่งผนังออกได้เป็นหลายประเภท ได้แก่

ผนังรับน้ำหนักที่เป็น ผนังก่ออิฐ ผนังชนิดนี้ยังแบ่งได้อีกสองลักษณะด้วยกันน่ะนะคะ ได้แก่ผนังก่ออิฐที่เป็นการ ก่ออิฐโชว์แนว และ ผนัง ก่ออิฐฉาบปูน 


ในส่วนของ ผนังก่ออิฐโชว์แนว นั้น เป็นผนังทำขึ้นโดยการก่ออิฐเรียงกัน โดยไม่มีการฉาบปูนทับ ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการโชว์ความสวยงามเป็นธรรมชาติของตัววัสดุที่เป็นอิฐ ข้อเสียก็คือ เมื่อไม่มีการฉาบปูนกันความชื้น เมื่อเจอน้ำ เช่นน้ำฝนช่วงที่ฝนตก น้ำก็จะซึมเข้าด้านในโดยง่าย ดังนั้นหากต้องการก่ออิฐโชว์แนวเืพื่อทำเป็นผนัง ก็ไม่ควรโชว์อิฐทั้งสองข้าง ควรฉาบด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเป็นการกันน้ำและความชื้น ข้อควรระวังอีกประการหนึ่ง คือ ไม่ควรก่อผนังอิฐโชว์แนวในบริเวณที่มีรถวิ่งผ่านเป็นประจำน่ะนะคะ เช่นโรงรถ ข้างถนน เป็นต้น เพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้อิฐโชว์แนวเกิดอาการแตกร้าว แก้ไขได้ยาก และมักจะต้องทุบผนังออกเพื่อก่อขึ้นใหม่สถานเดียวค่ะ

ส่วน ผนังก่ออิฐฉาบปูน นั้น ชื่อก็บ่งบอกกรรมวิธีการทำอยู่แล้วค่ะ คือเป็นผนังที่ใช้อิฐก่อขึ้นมา และฉาบทับด้วยปูน เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม เราสามารถใช้ผนังชนิดนี้ทั้งภายในและภายนอกอาคารเลยน่ะนะคะ


ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนสบาย เราจะมาดูประเภทของผนังชนิดอื่น ๆ กันต่อค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ