วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เสา

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ สมาชิกบ้านแสนสบายทุกท่าน

เสา นั้นถือเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบของ โครงสร้างบ้าน ที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักแนวดิ่งจากโครงสร้างส่วนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักจากหลังคา ผนัง พื้น คาน แล้วถ่ายน้ำหนักเหล่านั้นลงสู่ฐานรากน่ะนะคะ

เสานั้นสามารถทำขึ้นได้ด้วยวัสดุถึง 3 ประเภทด้วยกันค่ะ และแต่ละประเภทก็สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้โดยการอาศัยหลักการคำนวนทางวิศวกร นั่นก็คือ เสาไม้ เสาเหล็ก และเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

ในอดีตของเมืองไทยของเรา มักนิยมที่จะใช้เสาไม้เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างบ้านได้หลากหลาย ทั้งยังมีความแข็งแรงคงทนอยู่ได้หลายสิบปี หากแต่เมื่อเวลาผ่านไป และมีวัสดุชนิดอื่น ๆ ให้เลือกใช้งานได้มากขึ้น เสาที่ทำขึ้นจากเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็กก็เริ่มเข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อสร้างบ้านที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก หรือบ้านที่ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูน ซึ่งสามารถใช้เสาเหล็กและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กมาเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างได้อย่างลงตัว และเนื่องจากเสามีหน้าที่สำคัญในการรับน้ำหนักของบ้านดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น การวางตำแหน่งและกระบวนการหล่อ,ตั้งเสา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้าวางเสาถี่เกินไปก็จะทำให้เปลืองฐานราก และยากต่อการใช้สอยพื้นที่เนื่องจากติดเสาที่มีจำนวนถี่เกินไป โดยระยะห่างของเสาที่เป็นมาตรฐานนั้น จะอยู่ที่ประมาณ 2-4 เมตรน่ะนะคะ